czwartek, 19 kwietnia 2012

W bieżącym roku Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach kończy realizację międzynarodowego projektu w programie Grundtvig ITAAT – information technology applied to adult training , ukierunkowanego na badanie sposobów wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania dorosłych w Europie poprzez studium porównawcze instytucji europejskich działających w obszarze oświaty.

Obok polskiego partnera w projekcie uczestniczą:
  • Centro Profesorado del Ronda - Hiszpania (Ronda),
  • UAB "Globalios idėjos" - Litwa (Kowno),
  • Centro de Formaçao de Associaçao de Escolas dos Concelhos de Albufeira - Portugalia (Albuferia),
  • Fundatia Professional - Rumunia (Targu Mures),
  • Directorate of National Education Chairman of Primary School Inspectors - Turcja (Şanlıurfa),
  • Integrated Services Engineering & Research - Włochy (Francavilla al Mare),
  • DHE Solutions Ltd. - Wielka Brytania (Lancaster).

Partnerstwo tworzą instytucje publiczne i prywatne, zaangażowane w edukację formalną i nieformalną, w tym ośrodki doskonalenia nauczycieli, centra edukacji dorosłych, instytucje nadzoru pedagogicznego, ośrodki konsultingowe. Dzięki zróżnicowaniu wynikającemu z położenia geograficznego oraz innych kontekstów, w których funkcjonują partnerzy, możliwe było ujęcie tematu w szerokiej perspektywie.

Tematyka projektu odnosi się do:
• TIK w zarządzaniu instytucji partnerskich,
• TIK w nauczaniu.
Badane były możliwości wynikające z posługiwania się w tych obszarach technologiami WEB 2.0 oraz tablicami interaktywnymi w edukacji dorosłych.

Bieżące informacje na temat projektu zawiera blog prowadzony przez polskiego koordynatora projektu ITAAT.